Welkom bij Property Management

Zoeken in Bouw, Infra & Vastgoed

Legionella - Onderzoek & Advies


LEGIONELLA

Legionellabacteriën leven in kleine aantallen in de bodem en in (drink-)water. De bacterie vormt een probleem als deze kan uitgroeien tot grote aantallen. Dit is vooral het geval in water met een temperatuur tussen 20 en 50 °C, in water dat stilstaat (bijvoorbeeld in leidingen die weinig gebruikt worden), en als er een slijmlaag (biofilm) en voedingsstoffen zoals ijzer in een watersysteem aanwezig zijn. De bacterie kan een ernstige longontsteking (veteranenziekte) veroorzaken. Besmetting vindt plaats via het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water (aërosolen) die door verneveling van water in de lucht kunnen komen, bijvoorbeeld bij het douchen. Ieder jaar lopen honderden mensen een besmetting op, waarvan er enkele tientallen overlijden. Daarnaast houden veel patiënten hier chronische klachten aan over. Voor meer informatie zie dossier legionella op rijksoverheid.nl.


Besmettingsbronnen

Behalve collectieve drinkwaterinstallaties in instellingen en bedrijven, zijn ook zogeheten natte koeltorens een potentiële besmettingsbron van legionella. Dit soort koeltorens worden gebruikt voor klimaatbeheersing bij gebouwen en voor warmteafvoer bij industriële processen. Slecht onderhouden koeltorens kunnen leiden tot een legionella-uitbraak in de omgeving, zoals bleek in de zomer van 2006 in Amsterdam.

Het is voor eigenaren van bepaalde risicovolle collectieve leidingwaterinstallaties (prioritair) verplicht om:

een risicoanalyse uit te voeren
zo nodig een beheersplan op te stellen
periodieke metingen op legionella uit te laten voeren
maatregelen te nemen om de gezondheidsrisico’s van Legionella bacteriën te voorkomen;

Dit geldt voor de volgende objecten:

- ziekenhuizen
- verblijfsaccommodaties zoals hotels en bed & breakfast locaties
- truckstops
- asielzoekerscentra
- kampeerterreinen
- zorginstellingen
- zwem- en badinrichtingen
- penitentiaire inrichtingen
- jachthavens

Voor alle overige eigenaren blijft wel de verplichting bestaan om te zorgen dat het ter beschikking gestelde water deugdelijk is en geen gevaar oplevert voor de gezondheid (de “zorgplicht”).

De eigenaar kan de beheerder of installateur vragen maatregelen te treffen om legionellabesmetting te voorkomen. Om de kwaliteit van het water te waarborgen, moet de eigenaar maatregelen nemen om legionellabesmetting zoveel mogelijk te voorkomen (zorgplicht). De eigenaar is dan ook te allen tijde eindverantwoordelijk voor de deugdelijkheid van het water dat hij ter beschikking stelt.

Ook voor niet prioritaire instellingen (bv kantoorgebouwen) kan het dan ook raadzaam zijn om een risicoanalyse en beheersplan op te stellen in combinatie met (periodieke) watermonstername op de aanwezigheid van legionella.


Bronvermelding:
- Technolab B.V.

 

Per pagina

Technolab B.V.

Berkel en Rodenrijs
Specialisme Asbestsanering Beheer en onderhoud Beheer en onderhoud CV installatie en meer ...
Meer informatie

Product toegevoegd aan mandje

Winkelmandje: