Welkom bij Property Management

Zoeken in Bouw, Infra & Vastgoed

Spoed 24/7

Met name de bedrijven die te vinden zijn onder de rubrieken Bouwkundig, Installatie en Facilitair, hebben in hun dienstenpakket vaak een zogenaamde 24 uurs service ter beschikking voor allerlei zaken / problemen die zich kunnen voordoen buiten reguliere werktijden. Deze bedrijven zijn in eerste instantie te vinden via de “zoek” mogelijkheden binnen onze site.

Er kunnen zich ook heel specifieke calamiteiten voordoen, denk bijvoorbeeld aan grootschalige waterschade in een kantoor (maar er zijn natuurlijk vele andere voorbeelden te noemen). Het eerste wat je dan wilt, is de schade zo snel mogelijk verder beperken, de omgeving veilig stellen en er voor zorgen dat de bedrijfsvoering zo snel mogelijk kan worden hervat. Bedrijven die hiervoor kunnen worden ingeschakeld zijn:

Salvagebedrijven

Deze bedrijven elimineren zo snel mogelijk de gevolgschade en kunnen allerlei materialen beschadigd door water of roet specialistisch reinigen (meubilair, tapijt, elektrotechnische componenten etc.).

Installatiebedrijven

Deze elimineren of repareren de veroorzaker van het probleem en stellen de omgeving veilig.

Bouwkundig aannemer

Op het moment dat er  als gevolg van een ontstane schade bouwkundige gebreken ontstaan die een gevaar (kunnen) opleveren voor de directe omgeving, is het noodzakelijk om hier zo snel mogelijk passende voorzieningen voor te treffen.

Het is mogelijk om uw bedrijf separaat in deze rubriek op te nemen. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u contact met ons zoeken via de email: rubriek@propertymanagement.nl of telefonisch onder: +31 (0) 85 303 57 20

Product toegevoegd aan mandje

Winkelmandje: